Een betrouwbare partner
Voor u is het belangrijk om te weten dat u te maken heeft met een betrouwbare partner: aangesloten bij juiste instanties en die voldoet aan alle deskundige eisen.

Vergunning AFM
Per 1 januari 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) in werking getreden. Deze wet heeft als doel de consument optimaal te beschermen bij het aanschaffen van een financieel product zoals een consumptief krediet. Banken, maar ook andere aanbieders van financiële diensten, moeten onder andere voldoen aan eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële zekerheid en zorgvuldige behandeling van consumenten.  

Vergunningnummer Lenen op Maat: 12014305
logo-afm-small 

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs
De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) is een vereniging die ten doel heeft het bevorderen van de beroepsuitoefening in het algemeen en het behartigen van de belangen van haar bedrijfsmatige leden, in het bijzonder op het gebied van professionele bemiddeling in consumptief krediet, mede met het oog op het op de leden uit te oefenen toezicht van overheidswege. De vereniging is opgericht in 1976 en vertegenwoordigt momenteel méér dan 60% van de totale financieringsomzet die via het intermediaire kanaal tot stand komt.

logo-nvf-small

Klachteninstituut verzekeringen
Wij hechten waarde aan een goede relatie met onze klanten. Daarom werken wij steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij verzoeken u om in dat geval uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Ons kantoor beschikt over een zorgvuldige klachtenprocedure

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij Kifid, Kifid Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 E-mail info@kifid.nl

logo-kifid-small